เซซามิน VS สาร Cytokines จาก H1N1

Effect of sesamin against cytokine production

เรื่องดีๆ แบบนี้ ต้องขยาย

มีข่าวดีมาก มาบอกครับ
ผลงานวิจัยของนักวิจัยไทย ไอยรา ได้ยอมรับให้มีการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ชื่อว่า In Vitro of Cellular and Developmental Biology คือเรื่อง

“Effect of sesamin against cytokine production from influenza type A H1N1-induced peripheral blood mononuclear cells: computational and experimental studies”

แสดงให้เห็นว่า เราคือผู้ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ที่แท้จริง และเป็นคนแรกของโลก
และเป็นการยืนยันว่า สิ่งที่ได้ทำการเสนอไปนั้น มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน ไม่ใช่การใช้การจินตนาการ หรือแอบอ้างผลงานวิจัย และความคิดของผู้อื่น
รายงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงสารเซซามิน จากงา สามารถยับยั้งการหลั่งสาร Cytokines ที่ถูกกระตุ้นด้วย H1N1 นอกจากนั้น ยังสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Neuraminidase ของเชื้อไวรัสอีกด้วย โดยการวิเคราะห์ทางซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ และการทดสอบทางชีวเคมี

ผมดีใจมากครับ ……
นักวิจัยไอยรา 18 สิงหาคม 2558

ขอบคุณที่มาของข้อมูล: Prachya Kongtawelert