Category Archives: ต้านการอักเสบ

เซซามิน VS สาร Cytokines จาก H1N1

Effect of sesamin against cytokine production

เรื่องดีๆ แบบนี้ ต้องขยาย

มีข่าวดีมาก มาบอกครับ
ผลงานวิจัยของนักวิจัยไทย ไอยรา ได้ยอมรับให้มีการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ชื่อว่า In Vitro of Cellular and Developmental Biology คือเรื่อง

“Effect of sesamin against cytokine production from influenza type A H1N1-induced peripheral blood mononuclear cells: computational and experimental studies”

แสดงให้เห็นว่า เราคือผู้ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ที่แท้จริง และเป็นคนแรกของโลก
และเป็นการยืนยันว่า สิ่งที่ได้ทำการเสนอไปนั้น มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน ไม่ใช่การใช้การจินตนาการ หรือแอบอ้างผลงานวิจัย และความคิดของผู้อื่น
รายงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงสารเซซามิน จากงา สามารถยับยั้งการหลั่งสาร Cytokines ที่ถูกกระตุ้นด้วย H1N1 นอกจากนั้น ยังสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Neuraminidase ของเชื้อไวรัสอีกด้วย โดยการวิเคราะห์ทางซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ และการทดสอบทางชีวเคมี

ผมดีใจมากครับ ……
นักวิจัยไอยรา 18 สิงหาคม 2558

ขอบคุณที่มาของข้อมูล: Prachya Kongtawelert

เอมมูร่ากับการอักเสบของหลอดลม

เซซามิน มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ

มีงานวิจัย โดยการใช้รูปแบบของการทดลองที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบในหนูทดลอง โดยใช้ air-pouch model และกระตุ้นซ้ำด้วยสารที่แยกจากแบคทีเรีย ซึ่งสามารถทำได้โดยการฉีดอากาศที่บริสุทธิ์ ผ่านเข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังของหนูที่อยู่บนหลัง จากนั้น ฉีดสารกระตุ้นการอักเสบ ที่เรียกว่า formaldehyde treated protein ของเชื้อแบคทีเรียเป็นตัวกระตุ้น

เมื่อทดสอบสารเซซามิน ก็พบว่า สามารถยับยั้งการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นตัวการที่หลั่ง pro-inflammatory cytokines ได้ โดยผ่านทางการส่งสัญญาณภายในเซลล์ ที่เกี่ยวข้องกับ ERK1/2- และ NF-kB

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า เซซามิน เป็นสารที่สามารถ ยับยั้งการอักเสบได้จริงๆ โดยมีการทดลอง “ระดับโมเลกุล” ยืนยันอย่างชัดเจน

หมายเหตุ: การอักเสบระดับต่ำๆ เป็นประโยชน์ที่ทำให้เม็ดเลือดขาวมากำจัดสิ่งแปลกปลอม เช่น แบคทีเรียได้ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็น model ของการวิจัย ในขณะเดียวกัน การอักเสบที่มากเกินไป ก็เป็นสาเหตุทำมีการสลายของเนื้อเยื่อได้ เซซามิน เป็นสารสกัดที่ได้จากงา และพบได้ในแคปซูลเอมมูร่า (Aimmura) ที่ประกอบด้วย งา และ รำข้าวสีนิล

สนใจติดต่อ ตัวแทนขาย ทีมงานบ้านน้ำใจ โทร 086 604 7044 เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ